logo
open

Opšti uslovi i odredbe

Sajtom www.gorda.rs (u daljem tekstu Sajt), upravlja pravno lice: Veljko i sinovi 1994 d.o.o. (u daljem tekstu Rukovalac) sa sledećim podacima:

Poreski identifikacioni broj (PIB): 109874366

Matični broj lica pravnog lica: 21258750

Ime i prezime zakonskog zastupnika: Valentina Simić

Podaci o sedištu: Gavrila Principa 26/4, 11000 Beograd

Podaci o mestu proizvodnje: Velereč bb, 32300 Gornji Milanovac

Broj telefona: +381 69 2662 979

E -mail: info@gorda.rs

Celokupan materijal, kao što su: svi logotipi, fotografije, tekstovi, audio i video materijal, dizajn veb-stranica, koji se nalazi na sajtu www.gorda.rs, zaštićen je autorskim pravom.

Nosilac autorskog prava na sajtu je Rukovalac.

Podržavamo svako linkovanje ka našim materijalima na sajtu, takođe Vam možemo dati i odobrenje da postavite ceo ili deo teksta/materijala ili dokumenta na svoju veb-prezentaciju ili društveni medij uz prethodnu pismenu saglasnost. U vezi sa tim, molimo Vas da nas kontaktirate na info@gorda.rs.

Bilo koja upotreba Sajta, od strane bilo koje osobe (u daljem tekstu, Korisnika), regulisana je ovim uslovima korišćenja. Svrha ovih Uslova i odredbi je definisanje uslova za pristup, navigaciju i korišćenje Sajta i zajedno sa Politikom privatnosti i kolačića, predstavlja ugovor koji se odnosi na Korisnike.

Pristupanjem i korišćenjem Sajta prihvatate ove Uslove i odredbe, kao i odredbe koje se odnose na zaštitu ličnih podataka (Politika privatnosti i kolačića).

Rukovalac može ažurirati ove Uslove i odredbe i Politiku o privatnosti i kolačića u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Vaša je odgovornost da redovno ponovo čitate ove Uslove i odredbe i Politiku privatnosti i kolačića.

Obrađivač je fizičko ili pravno lice, koji obrađuje podatke o ličnosti u ime Rukovaoca.

Sajtu mogu pristupiti samo osobe koje su dostigle punoletstvo da konzumiraju, tj. kupuju alkoholna pića u njihovom mestu prebivališta i pod uslovom da je potrošnja, tj. kupovina alkoholnih pića legalna.

Opšti uslovi i odredbe stupaju na snagu 25.04.2021. godine.