logo
open

Proizvodnja

Kako nastaje Gorda

Udahnite svež vazduh planine Rudnik.

E, baš tu, na porodičnom imanju, nastaje naša Gorda.

Okruženi rudničkim zelenilom sa predivnim pogledom, nalaze se destilerija i podrum od čije svežine prolazi jeza po koži. U destileriji koristimo kako tradicionalni bakarni kazan tako i kolonski destilacioni aparat sa mogućnošću trostruke i četvorostruke destilacije koji se retko može videti po seoskim domaćinstvima.

Kapacitet proizvodnje je 500 tona po vrsti voća, što je otprilike 60.000 litara po etiketi.

Vrhunski kvalitet je posledica stalne stručne kontrole kako samog voća tako i svih procesa u toku proizvodnje: fermentacije, destilacije, odležavanja i sazrevanja.

production-one

Najkvalitetniji destilati sazrevaju do 25 godina.

Samim sazrevanjem u hrastovoj buradi, rakija dobija jedinstven buke i formira specifičan skup

organoleptičkih i aromatskih iskustava!

25

Procesi proizvodnje

slideslideslideslideslide
01

VOĆE

Za naše rakije koristimo isključivo birane, ručno potkupljene plodove sa sopstvenih plantaža i imanja koja su pod nadzorom naše porodice. Voćnjaci se nalaze u opštini Gornji Milanovac na nadmorskim visinama od 380 do 570 m. Voće je sa velikom pažnjom sađeno, gajeno i održavano, jer znamo da upravo u voćnjaku počinje proces koji vodi ka najkvalitetnijoj rakiji.

back
1 od 5
next
production-one
01

VOĆE

Za naše rakije koristimo isključivo birane, ručno potkupljene plodove sa sopstvenih plantaža i imanja koja su pod nadzorom naše porodice. Voćnjaci se nalaze u opštini Gornji Milanovac na nadmorskim visinama od 380 do 570 m. Voće je sa velikom pažnjom sađeno, gajeno i održavano, jer znamo da upravo u voćnjaku počinje proces koji vodi ka najkvalitetnijoj rakiji.

production-two
02

PRIPREMA ZA FERMENTACIJU

Samo najfiniji i najzdraviji plodovi u optimalnom tehnološkom zrenju dolaze do procesa pripreme za fermentaciju. U ovoj fazi, voće se pažljivo pere, vrši se dodatna selekcija, a zatim se cedi, tj. pasira sve do samog matičnog soka. U ovom procesu iz sveg voća se pažljivo odstranjuje koštica.

production-three
03

FERMENTACIJA

Fermentacija je proces razgradnje šećera iz matičnog soka voća i njegovo pretvaranje u alkohol. U našoj destileriji koristimo vrlo specifičan pristup procesu fermentacije u kome se vešto kombinuju dve vrste procesa: spontana (prirodna) fermentacija i kontrolisana fermentacija. Baš iz tog razloga voće mora biti minimalno tretirano, jer samo ono sme proći kroz proces prirodne fermentacije. Trajanje procesa fermentacije, zbog jedinstvenog pristupa naše destilerije traje od 15 do 22 dana. Posle tog perioda nastaje fermentisana šira ili “Gordin kljuk” koji prelazi u sledeću fazu.

production-four
04

DESTILACIJA

Destilacija je proces odvajanja isparljivih od neisparljivih materija. U njemu se fermentisan kljuk pretvara u naš „Eau de vie” ili Gordinu vodu života. U našoj destileriji taj proces se vrši na tracionalnom alambiku i na kolonskom destilacionom aparatu. Destilacioni aparat je ručno izrađen po narudžbi po našem nacrtu - dodatno je ojačan bakarnim svodovima, tj. Rašingovim prstenovima, čime se postiže visoka koncentracija dodira sa bakrom, što rezultira izuzetno kvalitetnim procesom destilacije. U ovom procesu se kljuk transformiše u jake destilate, koji su jačine od 68 do 73% akloholnog volumena. U našoj destileriji se u procesu destilacije razdvajaju tri frakcije: glava, telo i rep (prvenac, srce i patoka) i samo telo prelazi u sledeću fazu procesa.

production-five
05

ODLEŽAVANJE I SAZREVANJE

Procesi odležavanja i sazrevanja se razlikuju: odležavanje je mirovanje desilata u inertnim sudovima, dok je sazrevanje zapravo odležavanje destilata u isključivo drvenim sudovima. U našoj destileriji, znalački kombinujemo oba procesa za dobijanje naših rakija. Za ove procese koristimo najkvalitetnije sudove, smeštene u našem rakijskom podrumu koji je dve trećine ukopan u zemlju. Time omogućavamo našim destilatima najbolje uslove da razviju sav svoj raskošan potencijal. Za proces sazrevanja isključivo koristimo ručno pravljenu burad od cepanog drveta srpskog hrasta kitnjaka. Stabla hrasta kitnjaka koji naša destilerija koristi rastu u istočnoj Srbiji, na nadmorskoj visini od oko 500m. Hrast je pažljivo biran i brižljivo sušen i pripremljen. Burad je zapremine od 225 do 500 litara. U ovim burićima Gordin „Eau de vie” se pažljivo sprema i neguje 5 do 25 godina – baš tu se rađa naša baršunasta, svilenkasta rakija, naša Gorda!